OBUSTAVA RADA SA STRANKAMA


  


OBAVIJEST O OBUSTAVI RADA SA STRANKAMA

 

Zbog nastale situacije u svezi virusa, a prema naputku Općine Fužine, obustavlja se do daljnjeg rad sa strankama u prostorima Turističkog ureda Fužine.

Komunikacija se može se odvijati isključivo telefonskim putem i/ili emailom.

Kontakt e-mail: 

info@tz-fuzine.hr   

tzo-fuzine@ri.t-com.hr


Kontakt telefon:

098/301-815 


This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree