Interaktivna BIKE & HIKE karta

Interaktivna BIKE & HIKE karta

  


 
             INTERAKTIVNA BIKE & HIKE  KARTA 

 
Na interaktivnoj BIKE & HIKE karti općine Fužine prikazane su i opisane :
  • biciklističke staze B1 - B15
  • pješačke staze od H1 - H5
  • planinarske staze Hrvatskog planinarskog saveza od 1003 - 1516

This website uses cookies for better user experience and functionality. Learn more