Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

  


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje ili raspolaže Turistička zajednica općine Fužine uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).


Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona  je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Fužine. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojega možete poslati: 
- na adresu: Turistička zajednica općine Fužine, Sv. Križ 2, 51322 Fužine
- elektroničkom poštom : tourist.info.fuzine@gmail.com
- donijeti osobno u Tourist info Fužine: petkom 12:00 - 15:00 sati ili subotom od 10:00 - 14:00 sati.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu za obrazac. 

 Više informacija na:  www.pristupiinfo.hr
 
 
 
 
 

Get Adobe Flash player

Obrasci:
Odluka
Zahtjev_ponovna_uporaba.pdf
Zahtjev za uporabu informacija.pdf
 
 
Službenik za informiranje: Silvija SobolZakoni: 

Zakon o turističkim zajednicama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4142.html

Zakon o turističkim članarinama
NN152/08, 88/10,110/15, 121/16 
        
Zakon o boravišnoj pristojbi
https://www.zakon.hr/ NN152/08 
https://www.zakon.hr/ NN 59/09
https://www.zakon.hr/NN 97/13
https://www.zakon.hr/ NN 158/13
https://www.zakon.hr/ NN 30/14

Uredba o boravišnoj pristojbi za 2019
https://narodne-novine.nn.hr/

Ustrojstvo i tijela TZ 

Ustrojstvo TZO Fuzine.pdf

Opći akti: 

statut

Poslovnik skupstine.pdf

Poslovnik o radu turističkog vijeća.pdf

Dokumenti
 
 TZ Program rada 2020.pdf
 
  Rebalans 2019.pdf
 

Program rada 2019.pdf
 
NO za 2018. godinu.pdf
 
Izvjestaj TV za 2018.pdf
 
Izvjestaj o radu 2018.pdf
 
Rebalans i financijski plan 2018.pdf
 
 


Izvjestaj o radu 2017.pdf

Izvjestaj NO 2017.pdf

Izvjestaj o radu turistickog vijeca 2017.pdf
 
NO- polugodisnji 2017.pdf

 
NO za 2016. godinu.pdf
 
Izvjestaj TV za 2016.pdf
 
Izvjestaj o radu za 2016.pdf
 
Program_rada_2017.pdf
 
NO-polugodisnji 2016.pdf

NO za 2015. godinu.pdf


Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 
 
Godisnje_izvjesce.2019pdf
Godisnje_izvjesce 2018.pdf

Godisnje_izvjesce za 2017.pdf

Godisnje_izvjesce.csv

Godisnje_izvjesce 2016.pdf

Eco Camping Glavotok utilise les cookies pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Pour continuer à utiliser le site, cliquez sur "J'accepte", acceptez les cookies. ici J'accepte